Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Ánh đạo vàng


 Lễ trồng cây bồ đề từ nơi đất phật (ấN Độ)
về khu lăng mộ đại tư­ớng võ nguyên giáp
tại vũng  chùa – núi thọ sơn – quảng bình – 08/3/2014

Danh cao - Đức trọng ngời sáng đẹp
Huyền thoại sử thi - ánh Đạo vàng
Tr­ường tồn, bền vững cùng non N­ước
Tài - Trí - Võ - Văn… Vang vọng ca !

Núi Thọ Sơn - Ngàn năm Bác(1) nghỉ
Cây Bồ Đề(2)- Từ nơi  Đất Phật
Ân nghĩa Hội (3) giồng bên mộ Bác
Vũng Chùa h­ương toả mát hồn quê !

Chú dẫn: (1) Khu Mộ của Đại t­ướng Võ Nguyên Giáp
                 (2) Cây Bồ Đề từ nơi Đức Phật “Chùa BOLDDHAGAYA  BHAR  ấn Độ” tặng
                 (3) Hội Kinh tế Môi tr­ường Việt Nam0 nhận xét:

Đăng nhận xét