Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Mười bông hoa


Thăm nghĩa trang ngã ba đồng lộc


Minh – Dương ly biệt đôi nơi
Vẫn như đồng vọng  mọi người lệ rơi
Mười bông hoa – Các chị ơi
Quê hương – Tổ Quốc đời đời ghi công !


0 nhận xét:

Đăng nhận xét