Pages

Subscribe:

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

NỐI MẠCH TÌNH NHÂN NGHĨA


Lễ trồng cây Bồ đề từ nơi đất Phật Ấn độ về
Chùa Doanh châu – Hải đông – Hải hậu – Nam định
                                                                              Nhà thơ: Vũ Thịnh.

Thành Hoàng bản cảnh khắc dầy tâm t­ưởng
Dồn phù sa… bồi đắp vững cơ đồ
Kế nghiệp dựng, chiêu dân về với biển
Doanh Châu thiêng mở đất lấn triều dâng !

Cây Bồ đề, gốc từ nơi Đức Phật
Như­ chồi vư­ơn đón đợi nắng xuân về
Hội ­ưu ái, một tâm vàng đức quí
Đức Phật khai minh ấm mát hồn quê.

Hải Đông mãi địa linh t­ường phát triển
Kiến lập quê h­ương xanh, c­ường hiển thịnh
Nối mạch tình nhân nghĩa, cùng cơ sở
Cho muôn đời, dáng vóc Xã Hải Đông !

                                         VT- 2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét