Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

THẾ GIỚI HƯỚNG VỀ TA


Kính tặng Cảnh sát biển – Kiểm ngư trí dũng kiên cường.

Âm mưu nhòm ngó chiếm Hoàng Sa
Kế sách tung hô thật đậm đà
Kết nghĩa anh em chung hảo hảo
Ngư dân trên biển – Khựa(*)đâm va

Hoàng Sa – Trường Sa là của ta
Lãnh hải, chủ quyền lịch sử ca
Tàu Khựađiên cuồng dàn khoan dựng
Cảnh sát – Kiểm ngư quyết đuổi ra

Nam
Sơn hà - Biên giới – Biển Đảo xa
Đấu tranh bảo vệ theo Luật định
Bạn bè nhân nghĩa - Đức tâm ta!

Dòng máu Việt - Đảo đá Gạc Ma
Hiến thân mình – Hoá đá Hoàng Sa
Đứng vững như tượng đài bất tử
Nam

Chú dẫn: (*) Trung Quốc đặt dàn khoan trái phép vào địa phận VN


0 nhận xét:

Đăng nhận xét