Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Duyên thơ


tặng riêng nước người bạn gái tôi yêu

Nước là hoa sắc thanh tao
Nước cười - Như cánh hoa đào sườn non
Lời Nước - Ngọt mát tâm hồn
Mắt Nước - Xanh sắc ngọn nguồn giếng khơi

Nước là vị ngọt - Tình người
Nước như hoa mật - Nhuỵ đời duyên thơ !


0 nhận xét:

Đăng nhận xét