Pages

Subscribe:

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

BẢN LĨNH ANH HÙNG


Kính viếng hương hồn các anh hùng Liệt sĩ KQNDVN
                                    Nhà báo: Vũ Thịnh

Không quân - Người lính đẹp tuyệt trần
                                     Luỵện tập hăng say - Thật chuyên cần
                                     Sự cố hiểm nguy… Không ngần ngại
                                     Hy sinh xương máu - sáng vô ngần!

                                     Bản lĩnh anh hùng vì nghĩa lớn
Không quân Đất Việt mãi trường xuân !

                                             VT-2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét