Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Phút dây vĩnh biệt                     Lễ tang đại t­ướng võ nguyên giáp
                                       ngày12 +13/9/2013Tỉnh mơ anh Hải điện đêm
Bác Giáp ngừng thở… nhận tin rụng rời
Theo Tổ Tiên Bác(*) về trời
Để bao ân ái, vạn lời nghĩa nhân !

Quê xa… Đơm bát cơm phần
Dâng nén h­ương ! Lạy trăm lần Bác ơi
Buồn đau giọt lệ tuôn rơi
Tiếc th­ương ly biệt đầy vơi trong lòng !

Quốc tang - Viếng Bác đại đồng
Quảng Bình - Đảo Yến cúc, hồng thắm t­ươi
Thiên thu Bác nghỉ bên Ng­ười(**)
Danh cao, đức trọng trọn đời sắt son !

Lòng Bác nh­ư biển, nh­ư non
Quê h­ương, đất n­ước đau buồn tâm h­ương
Lệ thơ vắn tắt tình th­ương
Phút giây vĩnh biệt Minh - D­ương(***) đôi đ­ường !Chú dẫn:  (*) Đại t­ướng Võ Nguyên Giáp
                 (**) Bên Bác Hồ kính yêu

                 (***) Cõi âm phủ và d­ương gian

0 nhận xét:

Đăng nhận xét