Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Mừng quốc khánhNgày Thu - Quốc Khánh - Nhớ Bác Hồ
Bác đã lập nên một cơ đồ
Độc lập - Tự do… cho Dân tộc
Hạnh phúc - Bình quyền - Hưởng ấm no !


0 nhận xét:

Đăng nhận xét